วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ โดยส่งสัญญาณการถ่ายทอดการประชุม จากห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านทางระบบทีวี พช.เพื่อให้บุคลากรในส่วนภูมิภาคได้เข้าร่วมรับชมการประชุมฯ พร้อมนี้นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และบุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมรับชมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ โดยส่งสัญญาณการถ่ายทอดการประชุม จากห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านทางระบบทีวี พช.เพื่อให้บุคลากรในส่วนภูมิภาคได้เข้าร่วมรับชมการประชุมฯ พร้อมนี้นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และบุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมรับชมฯ ณ  ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)