๑๘ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

๑๘ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมการเตรียมงานมหกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาทศาสตร์พระราชา ณ พิพิธภัณฑ์ท่านหนูฮัก พูมสะหวัน บ้านพาลุกา หมู่ที่ ๓ ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ โดยมีนายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหว้านใหญ่ ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการจัดงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)