๑๘ ก.ย. ๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธี

๑๘ ก.ย. ๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร พร้อมนางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐๓ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท โดยมี ผวจ. เป็นประธานฯ ในพิธี ทั้งนี้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมรวมใจศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ประจำจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)