๑๓ ก.ย.๖๐ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน ไทกะเลิง ตามโครงการ “จัดแสดงและจำหน่ายตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ต้นแบบ” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ก.ย.๖๐ ณ บริเวณถนนหน้าสนามกีฬาอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยกิจกรรมในวันแรกเป็นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง กิจกรรมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านจากกลุ่มองค์กรสตรีของแต่ละตำบล และการจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๓ ก.ย.๖๐ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน ไทกะเลิง ตามโครงการ “จัดแสดงและจำหน่ายตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ต้นแบบ” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ก.ย.๖๐ ณ บริเวณถนนหน้าสนามกีฬาอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยกิจกรรมในวันแรกเป็นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง กิจกรรมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านจากกลุ่มองค์กรสตรีของแต่ละตำบล และการจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น

(Visited 1 times, 1 visits today)