๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ต้นแบบ

๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ต้นแบบ โดยมีนายเอกอมร ศรีลาศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาล  พัฒนาการอำเภอดอนตาล และคณะกรรมการดำเนินงานฯ ร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล

(Visited 1 times, 1 visits today)