๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หน.กง.ส่งเสริมฯ ร่วมการประชุม

๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) มุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ทั้งนี้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์  พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หน.กง.ส่งเสริมฯ ร่วมการประชุม  ณ สำนักงานคลังจังหวัด ห้องประชุมวายุภักษ์ ๑ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)