๖ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเวทีเสวนาการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้าพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร” ในการประชุมพัฒนาระบบบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร

๖ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเวทีเสวนาการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้าพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร” ในการประชุมพัฒนาระบบบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)