๖ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายโสภณ อินทรพรหมมา นักจัดการทั่วไปชำนาญการ รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน

๖ กันยายน  ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายโสภณ อินทรพรหมมา นักจัดการทั่วไปชำนาญการ  รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จากผู้แทนคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ ๓  จำนวน ๑,๘๐๐ ดอก อำเภอเมืองมุกดาหาร  ณ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)