วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ตามโครงการผู้ว่าฯพาเยี่ยมวัดทำบุญสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ ครั้งที่ ๒๒ ณ วัดศรีมุกดา อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน เข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก

(Visited 1 times, 1 visits today)