๔ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับพัฒนาการอำเภ

๔ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับพัฒนาการอำเภอ (อ.ดอนตาล อ.นิคมคำสร้อย และ อ.คำชะอี) เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ณ ห้องปฏิบัติงานพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
(Visited 1 times, 1 visits today)