๔ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสา “เราจะทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

4 กันยายน ๒๕60 นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสา “เราจะทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)