29 สิงหาคม 2560 นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ สพจ.มุกดาหาร รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน

29 สิงหาคม 2560 นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ สพจ.มุกดาหาร รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน ๑,๐๘๐ ดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนางสาวปัทมา จันทพันธ์ เลขานุการนายก อบจ.มุกดาหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)