๒๘ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกอำเภอ To Be Number One จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

๒๘ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ ร่วมพิธีเปิดการอบรมพัฒนาการดำเนินงาน และมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและรับชมการแสดงของชมรมฯ พร้อมนี้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกอำเภอ To Be Number One  จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๐  ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ  อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)