๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนายสุชาติ บำรุงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร และคณะ ณ ห้องประชุม สพจ.มุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)