วันที่ 29 ส.ค.60 เวลา 09.30 น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายนายโสภณ อินทรพรหมมา นักจัดการทั่วไปชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับฯ

วันที่ 29 ส.ค.60 เวลา 09.30 น. นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินฯ รวมทั้งให้กำลังใจราษฎร/ชุมชน เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลหมู่บ้านดีเด่น “บ้านสวย เมืองสุข” ระดับภาค ทั้งนี้ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายนายโสภณ อินทรพรหมมา นักจัดการทั่วไปชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับฯ ณ บ้านคำพอก ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)