๒๖ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนายทนใจ ไตยวงค์ รองประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดมุกดาหาร เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแฟชั่นผ้าขาวม้า ตามโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ณ บริเวณลานห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี มุกดาหาร

๒๖ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนายทนใจ ไตยวงค์ รองประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดมุกดาหาร เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแฟชั่นผ้าขาวม้า ตามโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ณ บริเวณลานห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี มุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)