๒๕ ส.ค. ๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมรองผวจ. และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมรับฟังการประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย

๒๕ ส.ค. ๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมรองผวจ. และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมรับฟังการประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายนางวรนุช กรุงเกตุ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเข้าร่วมประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)