๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๑ เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ ในงานประกาศวาระแห่งชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานปณิธานของพ่อ

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๑  เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ ในงานประกาศวาระแห่งชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานปณิธานของพ่อ กิจกรรมการท่องเที่ยว สนุก ด้วย Smart Village Smart Otop ณ ห้องริเวอร์แกรนด์ โรงแรมริเวอร์ซิติ้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)