วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น.นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดและปล่อยขบวนรถกิจกรรม “Kick off จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมตามแผนปฏิบัติการฯของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” เป็นการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารที่มีอยู่บนเสาไฟฟ้าเป็นหลัก ซึ่งได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นวันเริ่มต้นการดำเนินงานอย่างพร้อมเพียงกันทั่วประเทศ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ พร้อมนี้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)