ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ OTOP ระดับพรีเมี่ยม โครงการท่องเที่ยว สนุก สุขใจ ด้วย Smart Village Smart OTOP กิจกรรม พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน

30 มกราคม 2561 /

16:52 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดมหกรรมสินค้ากลุ่มจังหวัดสู่สากล “SHOP สนุก สุขใจ” โครงการท่องเที่ยวสนุก สุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP กิจกรรม มหกรรมสินค้ากลุ่มจังหวัดสู่สากล “SHOP สนุก สุขใจ”

30 มกราคม 2561 /

16:48 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง จ้างออกแบบผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการท่องเที่ยวสนุก สุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลุ่มศักยภาพทั่วไป)

30 มกราคม 2561 /

16:46 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการท่องเที่ยวสนุก สุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลุ่มที่มีศักยภาพทั่วไป)

30 มกราคม 2561 /

16:39 น. /

ดาวน์โหลด