กรมการพัฒนาชุมชน

ข่าว พช.เมืองมุกดาหาร...วันที่ ๒๓ พ.ค.๖๑ น.ส. พิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ให้เข้าร่วมโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับเด็กครัวเรือนยากจน จำนวน ๕ ทุนๆละ ๑,๒๐๐ บาท /กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน จำนวน ๖ ทุนๆละ ๕๐๐ บาท พร้อมทั้งจัดแสดง/สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ณ โรงเรียนส้มป่อย"บุญรอดนุกูล" บ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๒ ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

23 May 2018 /

12:59 น.

Page 1 of 5612345...102030...Last »