12 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมด้วย นางสาวอมรรัตน์ มีเที่ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมอบรมสร้างความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว้าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ.2560 ในการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

12 July 2018 /

14:45 น.

Page 2 of 6212345...102030...Last »