๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร พร้อมปลัดอำเภอดงหลวง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและตำรวจอำเภอดงหลวง นำจิตอาสาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารร่วมกันทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ ที่ว่าการอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

18 May 2018 /

23:46 น.

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบนายนิวัฒนพงษ์ นาโสก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลเพือการพัฒนาชุมชน (จปฐ./กชช.๒ค) ระดับอำเภอ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จปฐ.ปี ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการยกระดับแก้ไขปัญหาของประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลให้กับทุกภาคส่วนในการนำข้อมูล จปฐ.ไปใช้ในการวางแผนจัดทำกิจกรรม/โครงการ ณ ห้องรับรองสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

18 May 2018 /

23:40 น.

Page 10 of 62« First...89101112...203040...Last »