16-17 ม.ค.62 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีม สพอ.ดงหลวง ทุกคน เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

16 January 2019 /

22:05 น.

สพอ.ดงหลวง วันที่ 15 ม.ค. 62 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีมงานประชุมเชิงปฎิบัติการ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลและอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน จำนวน ๑๒๐ คน ประเด็นการจัดสรรงบประมาณตามสัดส่วนสมาชิก การจัดสรรงบประมาณตามสัดส่วนการชาระหนี้เดิม การเพิ่มจำนวนสมาชิกอย่างน้อยหมู่บ้านละ 10 คน และมาตรการ 5 ต 1.ตรวจสอบ 2.ติดตาม 3.ต่อเติม 4.ตักเตือน 5.ตี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง

16 January 2019 /

22:02 น.

Page 1 of 7912345...102030...Last »