(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมย่อยที่ ๑.๓ พัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน

14 August 2018 /

16:45 น.

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลี่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

13 August 2018 /

16:33 น.

วันทึ่ 9 สิงหาคม 2561 นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ "สตรีสมวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน " (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรั) ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านก้านเหลืองดง ม. 4 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โดยมีทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้นำสตรีตำบลหนองแคน ให้การต้อนรับ

13 August 2018 /

16:20 น.

วันทึ่ 8 สิงหาคม 2561 นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ "สตรีสมวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน " (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรั) ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนทัน ม.2 ต.ชะโนดน้อย .ดงหลวง จ.มุกดาหาร โดยมีทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้นำสตรีตำบลชะโนดน้อย ให้การต้อนรับ

13 August 2018 /

16:18 น.

7 ส.ค.61 เวลา 10.30 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม มอบหมายให้นายถนัด ม่วงนาคำ นายนิวัฒนพงษ์ นาโสกทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลกกตูม ไปร่วมกิจกรรมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่และชาวตำบลกกตูม ให้การต้อนรับ พันเอก สวราชย์ แสงผล รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ที่ได้เดินทางมาติดตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพสานแว้-นาโคกกุง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

13 August 2018 /

16:15 น.

7 ส.ค.61 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง และคณะผู้บริหารท้องถื่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มมวลชนในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่นรักษ์ป่า รักษ์น้ำ" ณ ป่าชุมชนวัดถ้ำพระบ้านไทยเจริญ ม.11 ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

13 August 2018 /

16:12 น.

Page 1 of 6712345...102030...Last »