สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ร่วมกับ สนง.ปศุสัตว์ฯจังหวัด จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากำลังคนรายอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากำลังคนรายอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร อุตสาหกรรมการผลิต (อาหารและอาหารสัตว์/การผลิตยางพารา และผลิตภัณฑ์ยาง)ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพัฒนากำลังแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดมุกดาหาร พัฒนาทักษะด้านแรงงาน (Super Worker) ทั้งนี้ นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายนายอำพร พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

20 สิงหาคม 2562 /

11:40 น.

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ โดยบูรณาการ ร่วมกับ โครงการหน่วย แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.พร้อมทั้งชี้แจงข้อราชการ กล่าวพบปะประชาชน จากนั้นได้มอบสิ่งของแก่ผู้ประสบปัญหาสังคม ถุงธารน้ำใจ มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๕ ทุน ๆ ละ ๑,๒๐๐ และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน จำนวน ๑๐ ทุนๆ ละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพบปะและนำบริการในภารกิจงานพัฒนาชุมชนร่วมให้บริการประชาชน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และกลุ่มอาชีพต่างๆ กิจกรรมสาธิตกลุ่มอาชีพ จากนั้นได้ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของราษฎรในพื้นที่ ณ อนุสรณ์สถานท่านหนูฮักพูมสะหวัน บ้านพาลุกา หมู่ที่ ๓ ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

20 สิงหาคม 2562 /

09:29 น.

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนายอำพร พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

20 สิงหาคม 2562 /

09:21 น.

วันนี้ (13 สิงหาคม 2562) เวลา 14.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้แทนรับพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลลูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดย นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร และประธานกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร รวม 7 หมู่บ้าน เฝ้ารับเสด็จฯ ในครั้งนี้ด้วย

14 สิงหาคม 2562 /

09:37 น.

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากล พร้อมนี้นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธี ณ ลานกิจกรรมชั้น B ซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร

14 สิงหาคม 2562 /

09:35 น.

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น.นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารร่วมในพิธี ในการนี้ นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายขัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นายอำพร พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ นายเกษม รัตนบุรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

13 สิงหาคม 2562 /

10:10 น.

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น.พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจำปี พ.ศ. 2562” โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคเอกชนและประชาชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ในการนี้ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร และนายอำพร พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิด ณ เวทีกลาง ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยงานจัดระหว่างวันที่ 10 – 18 สิงหาคม 2562 รวม 9 วัน ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

13 สิงหาคม 2562 /

09:57 น.

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 จังหวัดมุกดาหารโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร นำผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าพื้นเมืองบ้านนาหนองแคน (ผ้าตะหลุง) ผลิตภัณฑ์ : กระเป๋าผ้าครามแนวแฟชั่น เข้าร่วมการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ในการนี้ นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมนำเสนอและให้ข้อมูลผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าพื้นเมืองบ้านนาหนองแคน โดยการประกวดฯ ในครั้งนี้ ได้บูรณาการร่วมกับงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็คฯ เมืองทองธานี

13 สิงหาคม 2562 /

09:55 น.