16 ส.ค. 2561 เวลา 09.30 น.นางสาวอรนุช ศรีนนท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 11 และนางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามงบประมาณจังหวัด และกลุ่มจังหวัด โดย ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร การเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ การพัฒนาด้านสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ในการนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมการประชุมและสรุปผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดมุกดาหาร จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ต่อที่ประชุม

16 สิงหาคม 2561 /

17:43 น.

15-16 สิงหาคม 2561 – คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร นำโดยนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอหว้านใหญ่ และอำเภอหนองสูง ในการนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวนฤมล พื้นแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมติดตามในครั้งนี้ด้วย

16 สิงหาคม 2561 /

17:39 น.

13 สิงหาคม 2561 เวลา 17.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน“ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ปี 2561” โดยนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ในการนี้ ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีเปิด ณ เวทีกลาง ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพคเมืองทองธานี โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-19 สิงหาคม 2561 รวม 9 วัน ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

13 สิงหาคม 2561 /

21:42 น.

13 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้แทนรับประทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดมุกดาหาร และประธานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดมุกดาหาร ปี 2561 เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 ณ ห้องรอยัลจูบีลีบอลรูม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

13 สิงหาคม 2561 /

21:40 น.

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หน.กง.ยุทธศาสตร์ฯ พร้อมข้าราชการและเครือข่ายพัฒนาชุมชนเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

13 สิงหาคม 2561 /

10:45 น.

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น.ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2561 จังหวัดมุกดาหารโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะตุลาการ อัยการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด มุกดาหารและคณะ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้บริหาร อปท. ในพื้นที่ ข้าราชการจากส่วนราชการต่างๆ และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี ณ บริเวณศาลหลักเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และในเวลา 09.00 น. เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ทั้งนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หน.กง.ยุทธศาสตร์ฯ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธี

13 สิงหาคม 2561 /

10:43 น.

9 ส.ค.2561 เวลา 09.30 น. นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2561 ผ่านระบบ TV พช. จากห้องประชุม 5001ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุม พช.มุกดาหาร

09 สิงหาคม 2561 /

16:16 น.

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอตามโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอระดับจังหวัด โดยโครงการจะดำเนินการระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแก้วมุกดา โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร

08 สิงหาคม 2561 /

09:02 น.

7 สิงหาคม 2561 นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมที่ 4 พัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน โดยโครงการจะดำเนินการในระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องมรกต โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร กลุ่มเป้าหมายได้แก่ บ้านภู อ.หนองสูง และบ้านหนองหล่ม อ.ดอนตาล จำนวนอำเภอละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 40 ค

08 สิงหาคม 2561 /

08:57 น.