วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และทุกภาคส่วนประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่มีต่อประเทศชาติ ทั้งนี้นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมข้าราชการ สพจ.มุกดาหาร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑

18 มกราคม 2562 /

15:32 น.

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 16:00 น.นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (จปฐ./กชช.๒ค) เข้าร่วมการประชุมและได้นำเสนอถึงความก้าวหน้าและแนวทางในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ณ ห้องประชุม สพจ.มุกดาหาร

18 มกราคม 2562 /

13:46 น.

วันที่ 17 มกราคม 256๒ เวลา 09.00 น.นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และทุกภาคส่วนประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17 มกราคม ของทุกปี) เพื่อถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่มีต่อประเทศชาติในด้านการเมืองการปกครอง รวมถึงการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้เป็นครั้งแรกมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมข้าราชการ สพจ.มุกดาหาร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1

18 มกราคม 2562 /

13:40 น.

💥ข่าว พช.มุกดาหาร วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 19:00-22:00 น คณะกรรมการประกวดร้านนิทรรศการและผลงานของส่วนราชการ งานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562 นำโดยนายสุพิชัย หล่าสกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อสรุปและประเมินให้คะแนนร้านนิทรรศการส่วนราชการ หน่วยงาน และอำเภอที่ร่วมจัดแสดงในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

16 มกราคม 2562 /

15:46 น.

💥ข่าว พช.มุกดาหาร💥 วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม พช.มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม จนท.พช.มุกดาหาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะทำงานฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสันทนาการ การแข่งขันกอล์ฟการกุศล จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายเกษม รัตนบุรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการ นำเสนอรายละเอียดบทบาทหน้าที่ และเตรียมความพร้อมภารกิจที่ได้รับมอบหมาย การแข่งขันกอล์ฟดังกล่าวกำหนดให้มีขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม 2562 ณ สนามกอล์ฟ จ.อำนาจเจริญ 💕”พช.มุกดาหาร ฮักแพง แบ่งปัน& เรียบง่าย ได้สาระ”💕

16 มกราคม 2562 /

15:43 น.

💥ข่าว พช.มุกดาหาร💥 วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม พช.มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายสัตวแพทย์ ชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสันทนาการ การแข่งขันกอล์ฟการกุศล จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นายเกษม รัตนบุรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานและฝ่ายเลขานุการ ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในภารกิจที่ได้รับมอบหมายร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยการแข่งขันดังกล่าวกำหนดให้มีขึ้น ในวันที่ 20 มกราคม 2562 ณ สนามกอล์ฟ จ.อำนาจเจริญ 💕”พช.มุกดาหาร ฮักแพง แบ่งปัน& เรียบง่าย ได้สาระ

15 มกราคม 2562 /

15:01 น.

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน/เจ้าหน้าที่ (Afternoon Brief) เพื่อติดตามความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย งานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ งานยุทธศาสตร์จังหวัด งานนโยบายสำคัญ และงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1

15 มกราคม 2562 /

08:14 น.

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 08.45 น. นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล โดยมีนายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมรับฟังแนวทางในการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1

15 มกราคม 2562 /

08:09 น.

💥ข่าว พช.มุกดาหาร💥 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์การประชุม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบให้นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานโครงการตามแนวทางประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งมีเครือข่าย กทบ.จากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 18,000 คน โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธแสดงผลความสำเร็จโครงการฯ ของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดมุกดาหาร อีกด้วย 💖พช.มุกดาหาร💕 💥ฮักแพง แบ่งปัน เรียบง่าย ได้สาระ💥

11 มกราคม 2562 /

09:33 น.