วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายเกษม รัตนบุรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร มอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดี กับ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยมีส่วนราชการ ข้าราชการและชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

16 ตุลาคม 2561 /

09:54 น.

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนชาวมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดป่าศาลาวิเวก อ.เมืองมุกดาหาร ทั้งนี้นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายนางไสว สายแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางอุไรศิลป์ ไวยากรณ์ นักจัดการทั่วไปชำนาญการ พร้อมพนักงานและลูกจ้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรม

16 ตุลาคม 2561 /

09:50 น.

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อัยการจังหวัด คณะเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนชาวมุกดาหาร ร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้ นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายเกษม รัตนบุรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

16 ตุลาคม 2561 /

09:46 น.

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาด ภาคเอกชน สื่อมวลชน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้ นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายเกษม รัตนบุรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมในพิธี

16 ตุลาคม 2561 /

09:44 น.

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสุระชาติ พรหมดิเรก หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน”โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดมุกดาหาร” ณ บ้านแข้ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี ในการถ่ายทำวิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ หมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่ ๗ อำเภอ ๒๐ หมู่บ้าน ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อต่าง ๆ อาทิ สถานีโทรทัศน์ส่วนกลาง(ทีวีดิจิทัล) เคเบิลทีวีท้องถิ่น สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง/ท้องถิ่น Billboard สื่อทีวี Led Platform และสื่อออนไลน์ โดยคาดว่าจะเผยแพร่ ออกอากาศได้ ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

16 ตุลาคม 2561 /

09:41 น.

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.นายสุระชาติ พรหมดิเรก หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนชุมพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสองคอน ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ของชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

16 ตุลาคม 2561 /

09:40 น.

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุระชาติ พรหมดิเรก หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน”โครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี จังหวัดมุกดาหาร” ณ บ้านผึ่งแดด หมู่ที่ ๒ ตำบลผึ่งแดด​ อำเภอเมือง​มุกดาหาร และได้บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ หมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่ ๗ อำเภอ ๒๐ หมู่บ้าน ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อต่าง ๆ อาทิ สถานีโทรทัศน์ส่วนกลาง(ทีวีดิจิทัล) เคเบิลทีวีท้องถิ่น สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง/ท้องถิ่น Billboard สื่อทีวี Led Platform และสื่อออนไลน์ โดยคาดว่าจะเผยแพร่ ออกอากาศได้ ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

10 ตุลาคม 2561 /

14:15 น.

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติราชการแก่ จนท.พช.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนางกานต์พิชชา สุธีรวิชญนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

10 ตุลาคม 2561 /

13:57 น.

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ทีมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดมุกดาหาร โดยนายสุระชาติ พรหมดิเรก หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าทีมติดตามฯ พร้อมด้วยนางสาวสมจิต บุทธิจักร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร นายเพ็ชรอาทิตย์ บัวส่อง ครูพนักงานราชการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร และนางสาวรักชนก โพธิสาร นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ได้ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ณ บ้านผึ่งแดด ม.๒ ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร

10 ตุลาคม 2561 /

13:50 น.