ประเมินผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน ( นบพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น

นายชัยณรงค์  กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายนางสาวพันสี คุณธรรม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนเป็นประธานคณะกรรมการประเมินผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน ( นบพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยครั้งนี้ มีนักวิชาการพัฒนาชุมชน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วนตามระเบียบการที่ทางกรมฯได้กำหนดไว้ จำนวน 3 คน จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง 2 คน และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอี 1 คน

ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ร่วมประเมินผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร นักบริหารงานพัฒนาชุมชน ( นบพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และพัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย การประกาศผลผู้ที่ผ่านและมีคุณสมบัติเหมาะอยู่ในขั้นตอนต่อไป

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)