โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562    เวลา 09.00 น.

นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายอำพร พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมเพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตชุมชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) หรือระดับ 1-3 ดาว จำนวน 20 คน และคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จำนวน 20 คน รวม 40 คน

ณ ห้องมรกต โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 🌍

🏁ภาพและข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร  CDD MUKDAHAN : Change  for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)