มุกดาหาร ลุยงานแก้ไขปัญหาของประชาชนฯ

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมาย น.ส.พันสี คุณธรรม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมนางกชกร นุชิต นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน) ออกติดตาม เยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ปี 2563 ในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย ทั้งนี้นาเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายนักวิชาการพัฒนาชุมชน  ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ รวมทั้งมีผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมติดตามในการจัดเก็บข้อมูลและอำนวยความสะดวกใน
ภาพ/ข่าว โดย สพจ.มุกดาหาร CDD MUKDAHAN : Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)