มุกดาหาร เดินหน้าลุย..ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายสันธาน สร้อยสำโรง ปลัดจังหวัดมุกดาหาร ประธานคณะกรรมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ มอบหมายให้ นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดมุกดาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลงานดีเด่น (Best Practice) เพื่อคัดเลือกเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ประจำปี 2562 ในการเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้านและชุมชนอื่นๆ
ภาคบ่ายเวลา 13:00 น ติดตามประเมินผล ณ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ โดยมีภาคส่วนราชการ คณะกรรมการกองทุนแม่ฯ ประชาชนในพื้นที่ ผู้นำชุมชน ร่วมให้ข้อมูล การนำเสนอผลงาน และให้การต้อนรับอย่างคับคั่ง โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อไป
ภาพ/ข่าว โดย สพจ.มุกดาหาร CDD MUKDAHAN : Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)