มุกดาหาร ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างเข้มข้น

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายสันธาน สร้อยสำโรง ปลัดจังหวัดมุกดาหาร ประธานคณะกรรมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ มอบหมายให้ นางสงวน มะเสนา  พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดมุกดาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลงานดีเด่น (Best Practice) เพื่อคัดเลือกเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ประจำปี 2562 ในการเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้านและชุมชนอื่นๆ      ภาคเช้าเวลา 10:00 น ติดตามประเมินผล ณ บ้านสามขา หมู่ที่ 2 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร โดยมีภาคส่วนราชการ คณะกรรมการกองทุนแม่ฯ ประชาชนในพื้นที่ ผู้นำชุมชน ร่วมให้ข้อมูล การนำเสนอผลงาน และให้การต้อนรับอย่างคับคั่ง โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อไป ภาพ/ข่าว โดย สพจ.มุกดาหาร CDD MUKDAHAN : Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)