พช.มห.ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายฯ เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน

วันที่  6 พฤศจิกายน 2562 นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายนางสาวพันสี คุณธรรม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ออกติดตาม เยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ปี 2563  เวลา 10.00 น. ติดตามรายนางสาวต้อม โทนแก้ว บ.โพนทราย  ม.3 ต.โพนทราย ที่ไปเลี้ยงหลานที่บ้านสามขา ม.2 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร  โดยมีน.ส.รัตนา ต่อซอน พัฒนากรตำบล และนายไชยวัฒน์ บุญวาล ผอ.กองสวัสดิการและสังคม ทต. คำป่าหลาย ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และเวลา 11.40 น. ติดตามครัวเรือนเป้าหมาย รายนางสาวสุนีย์ คำลือไชย บ้านเลขที่ 9999/368 บ.คำป่าหลาย ม.1 แต่ไม่พบเจ้าตัว  ออกไปรับจ้างเกี่ยวข้าวไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง ปัจจุบันอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้าน ซึ่งในแผนปี 2563 อบจ.ได้สนับสนุนงบประมาณ 100,000 บาท สร้างบ้านพักอาศัย ในพื้นที่ที่พี่ชายได้ทำหนังสือยินยอมให้ก่อสร้างแล้ว และเวลา 14.30น. ได้ออกติดตาม รายนายปัญญา เมืองโคตร  บ.นาขามป้อม ม.5 ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ โดยมีน.ส.กิ่งแก้ว พรมดี พัฒนาการผู้รับผิดชอบตำบล และผู้ใหญ่บ้าน พร้อมผู้ช่วย ผญบ.ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว โดย สพจ.มุกดาหาร CDD MUKDAHAN : Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)