วันที่ 5 กันยายน 2562 นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายอำพร พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการมหกรรมวิชาการ “สานฝันสู่ความเป็นเลิศ การศึกษาตลอดชีวิต คือภารกิจ กศน.”ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและจัดประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักศึกษา กศน. รวมถึงสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ศาลาเอนกประสงค์สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 5 กันยายน 2562 นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายอำพร พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการมหกรรมวิชาการ “สานฝันสู่ความเป็นเลิศ การศึกษาตลอดชีวิต คือภารกิจ กศน.”ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและจัดประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักศึกษา กศน. รวมถึงสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ  ณ ศาลาเอนกประสงค์สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)