วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครั้งที่ 2/2562 โดยมีคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์และบริการจังหวัดมุกดาหาร (MUKDAHAN BRAND) เข้าร่วมการประชุมพิจารณาตัดสินการออกแบบ ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร โดยนางสงวน มะเสนา มอบหมายให้นายสุพจน์ แสนคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครั้งที่ 2/2562 โดยมีคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์และบริการจังหวัดมุกดาหาร (MUKDAHAN BRAND) เข้าร่วมการประชุมพิจารณาตัดสินการออกแบบ ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร โดยนางสงวน มะเสนา มอบหมายให้นายสุพจน์ แสนคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)