วันที่ 4 กันยายน 2562 นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางบุผา ปัญญา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายบัญชา เชี่ยวชาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวรักชนก โพธิสาร นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเว็บไซต์ D – HOPE ภายใต้โครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

วันที่ 4 กันยายน 2562 นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางบุผา ปัญญา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายบัญชา เชี่ยวชาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวรักชนก  โพธิสาร นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเว็บไซต์ D – HOPE ภายใต้โครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)