วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น.พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจำปี พ.ศ. 2562” โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคเอกชนและประชาชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ในการนี้ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร และนายอำพร พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิด ณ เวทีกลาง ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยงานจัดระหว่างวันที่ 10 – 18 สิงหาคม 2562 รวม 9 วัน ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น.พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจำปี พ.ศ. 2562” โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคเอกชนและประชาชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ในการนี้ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร และนายอำพร พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิด ณ เวทีกลาง ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยงานจัดระหว่างวันที่ 10 – 18 สิงหาคม 2562 รวม 9 วัน ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)