วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น.นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารร่วมในพิธี ในการนี้ นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายขัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นายอำพร พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ นายเกษม รัตนบุรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น.นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารร่วมในพิธี ในการนี้ นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายขัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นายอำพร พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ นายเกษม รัตนบุรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)