วันที่ 10 สิงหาคม 2562 จังหวัดมุกดาหารโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร นำผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าพื้นเมืองบ้านนาหนองแคน (ผ้าตะหลุง) ผลิตภัณฑ์ : กระเป๋าผ้าครามแนวแฟชั่น เข้าร่วมการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ในการนี้ นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมนำเสนอและให้ข้อมูลผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าพื้นเมืองบ้านนาหนองแคน โดยการประกวดฯ ในครั้งนี้ ได้บูรณาการร่วมกับงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็คฯ เมืองทองธานี

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 จังหวัดมุกดาหารโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร นำผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าพื้นเมืองบ้านนาหนองแคน (ผ้าตะหลุง) ผลิตภัณฑ์ : กระเป๋าผ้าครามแนวแฟชั่น เข้าร่วมการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ในการนี้ นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมนำเสนอและให้ข้อมูลผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าพื้นเมืองบ้านนาหนองแคน โดยการประกวดฯ ในครั้งนี้ ได้บูรณาการร่วมกับงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็คฯ เมืองทองธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)