” มุกดาหาร เปิดถนนสายวัฒนธรรมมุกดาหาร อย่างต่อเนื่อง บริเวณถนนรอบลานวัฒนธรรมหอแก้วมุกดาหาร”

วันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม 2562 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดกิจกรรมเชื่อมต่อ การเฉลิมฉลองหอแก้วมุกดาหารครบ 24 ปี เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหอแก้วมุกดาหาร โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมถนนคนเดิน หอแก้วมุกดาหาร ” ตลาดบ้าน ๆ ลานวัฒนธรรม ” ขึ้นทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ และขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชม ชิม ช็อป สินค้าบ้าน ๆ ของพี่น้องประชาชนจังหวัดมุกดาหาร และชมการแสดงพื้นบ้าน ลานวัฒนธรรม ณ บริเวณหอแก้วมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)