วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต นับเป็นปีที่ 331 พร้อมนำข้าราชการ พลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธี ถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย พร้อมนี้นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมในพิธี

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต นับเป็นปีที่ 331 พร้อมนำข้าราชการ พลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธี ถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย พร้อมนี้นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมในพิธี

(Visited 1 times, 1 visits today)