วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องมรกต ชั้น ๒ โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน หน่วยงานภาคีการพัฒนา และคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลระดับจังหวัด โดยมีกิจกรรมการนำเสนอผลการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ เวทีเสวนาการบูรณาการข้อมูลฯ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนมุกดาหาร การชี้เป้าครัวเรือนตกเกณฑ์ปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นายมณเฑียร เหลืองเดชานุรักษ์ สถิติจังหวัดมุกดาหาร นายธนาคม ไหลเจริญกิจผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร และนายกุศล ใศละบาท นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนา โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมนึก จิตอามาตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินรายการ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องมรกต ชั้น ๒ โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน หน่วยงานภาคีการพัฒนา และคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลระดับจังหวัด โดยมีกิจกรรมการนำเสนอผลการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ เวทีเสวนาการบูรณาการข้อมูลฯ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนมุกดาหาร การชี้เป้าครัวเรือนตกเกณฑ์ปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นายมณเฑียร เหลืองเดชานุรักษ์ สถิติจังหวัดมุกดาหาร นายธนาคม ไหลเจริญกิจผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร และนายกุศล ใศละบาท นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนา โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมนึก จิตอามาตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินรายการ

(Visited 1 times, 1 visits today)