วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)