วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และทุกภาคส่วนประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่มีต่อประเทศชาติ ทั้งนี้นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมข้าราชการ สพจ.มุกดาหาร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และทุกภาคส่วนประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่มีต่อประเทศชาติ ทั้งนี้นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมข้าราชการ สพจ.มุกดาหาร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑

(Visited 1 times, 1 visits today)