💥ข่าว พช.มุกดาหาร💥 วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม พช.มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายสัตวแพทย์ ชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสันทนาการ การแข่งขันกอล์ฟการกุศล จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นายเกษม รัตนบุรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานและฝ่ายเลขานุการ ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในภารกิจที่ได้รับมอบหมายร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยการแข่งขันดังกล่าวกำหนดให้มีขึ้น ในวันที่ 20 มกราคม 2562 ณ สนามกอล์ฟ จ.อำนาจเจริญ 💕”พช.มุกดาหาร ฮักแพง แบ่งปัน& เรียบง่าย ได้สาระ

💥ข่าว พช.มุกดาหาร💥

วันที่ 15 มกราคม 2562
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม พช.มุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

นายสัตวแพทย์ ชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสันทนาการ การแข่งขันกอล์ฟการกุศล จังหวัดมุกดาหาร
โดยมีนายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นายเกษม รัตนบุรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานและฝ่ายเลขานุการ ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในภารกิจที่ได้รับมอบหมายร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
โดยการแข่งขันดังกล่าวกำหนดให้มีขึ้น ในวันที่ 20 มกราคม 2562 ณ สนามกอล์ฟ จ.อำนาจเจริญ

💕”พช.มุกดาหาร
ฮักแพง แบ่งปัน&
เรียบง่าย ได้สาระ”💕

(Visited 1 times, 1 visits today)