💥ข่าว พช.มุกดาหาร💥 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์การประชุม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบให้นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานโครงการตามแนวทางประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งมีเครือข่าย กทบ.จากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 18,000 คน โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธแสดงผลความสำเร็จโครงการฯ ของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดมุกดาหาร อีกด้วย 💖พช.มุกดาหาร💕 💥ฮักแพง แบ่งปัน เรียบง่าย ได้สาระ💥

💥ข่าว พช.มุกดาหาร💥
10 มกราคม 2562
เวลา 09.00 น.
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2
ศูนย์การประชุม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบให้นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานโครงการตามแนวทางประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งมีเครือข่าย กทบ.จากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 18,000 คน โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธแสดงผลความสำเร็จโครงการฯ ของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดมุกดาหาร อีกด้วย

💖พช.มุกดาหาร💕

💥ฮักแพง แบ่งปัน
เรียบง่าย ได้สาระ💥

(Visited 1 times, 1 visits today)