5 ธันวาคม 2561 เวลา 09.59 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันดินโลก ปี 2561 เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมจากสหภาพวิทยาศาสตร์นานาชาติเป็นพระองค์แรกของโลก ในการนี้ นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

5 ธันวาคม 2561 เวลา 09.59 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันดินโลก ปี 2561 เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมจากสหภาพวิทยาศาสตร์นานาชาติเป็นพระองค์แรกของโลก ในการนี้ นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)