วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยมีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ทั้งนี้นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมข้าราชการในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยมีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ทั้งนี้นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมข้าราชการในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)