วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.45 น. นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและเขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้เยี่ยมชมศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในจังหวัดมุกดาหารเป็นครั้งแรก โดยมีนายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่และบุคลากร ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.45 น. นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและเขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้เยี่ยมชมศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในจังหวัดมุกดาหารเป็นครั้งแรก โดยมีนายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่และบุคลากร ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1

(Visited 1 times, 1 visits today)