วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนางกานต์พิชชา สุธีรวิชญนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 147 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอๆละ 1 คน และแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 70 หมู่บ้านๆละ 2 คน ณ ห้องพลอยบอลลูม โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนางกานต์พิชชา สุธีรวิชญนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 147 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอๆละ 1 คน และแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 70 หมู่บ้านๆละ 2 คน ณ ห้องพลอยบอลลูม โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)