29 พ.ย.2561เวลา 13.30น. นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562

29 พ.ย.2561เวลา 13.30น. นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เป็นฝ่ายเลขานุการออกร้านแสดงนิทรรศการและผลงานของส่วนราชการ/การประกวดของดีจังหวัดมุกดาหาร กำหนดการจัดงานกาชาด ระหว่างวันที่ 7 – 15 ม.ค.2562 รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และมอบเงิน มอบสิ่งของรวมน้ำใจสู่กาชาดในวันที่ 25 ธ.ค.2561 ณ จวนเก่าวงเวียนน้ำพุ ในการนี้ได้นำเสนอผลการจัดงาน ปัญหา อุปสรรค ในการจัดงานกาชาด ปี 2561 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดงานต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)