29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร

29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชน ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่ง”ขับเคลื่อนภายใต้ โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน” ณ บ้านคำชะอี ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี โดยมีนายวิเชียร เบ้าหนองบัว พัฒนาการอำเภอคำชะอี พร้อมพัฒนากรผู้ประสานงานตำบล และผู้นำชุมชน อำนวยความสะดวก ให้ข้อมูลการดำเนินงาน และให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)